artykuł nr 1

Zasady używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz.

Załączniki:
Załącznik252 KB