Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna29181
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)352
   RODO- klauzula do zapoznania się323
   Deklaracja dostępności427
   Dane teleadresowe4407
   Godziny urzędowania2127
Administracja
   Dyrektor3672
   Wicedyrektor2798
   Sekretariat3521
Prawo
   Statut5329
   Schemat przepływu informacji 306
   Schemat organizacyjny2324
   Program profilaktyczno- wychowawczy711
Zamówienia Publiczne
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022376
     Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)358
   Regulamin Zamówień Publicznych 689
   INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 239
   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH243
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty192
   Zamówienia 20109349
Cyberbezpieczeństwo
   Cyberbezpieczeństwo124
Inne
   Zasady używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz.676
   Plany finansowe1665
     Plan finansowy 1810
   Redakcja biuletynu1646
Łączna liczba odwiedzin:72845