Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Deklaracja dostępności

Deklaracja dotępności

Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. księdza Stefana Pieczki mieści się w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 4 w Raciborzu. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz cztery wejścia boczne. Wejście od boiska posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na I piętrze, na parterze przy wejściu głównym znajduje się stolik do obsługi osób niepe...

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 20:15

2. RODO- klauzula do zapoznania się

RODO

Utworzony: 2021-04-20 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 14:39

3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Racibo...

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 22:07

4. Schemat przepływu informacji

Schemat przepływu informacji w SP4

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 21:59

5. Schemat organizacyjny

Schemat organizacjny szkoły

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 21:50

6. Plan finansowy

Plan finansowy na rok 2021

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa 3 674 950,00 zł dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów 2 000,00 zł dział 801 rozdział 80146 doskonalenie nauczycieli 2 000,00 zł dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 186 200,00 zł dział 801 rozdział 80150 specjalna organizacja nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 508 000,00 zł dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna 192 300,00 zł dział 926 rozdział 92601 utrzymanie boisk typu ORLIK 30 000, 00 zł

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 20:47

7. Plany finansowe

Plan finansowy na rok 2021

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa 3 674 950,00 zł dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów 2 000,00 zł dział 801 rozdział 80146 doskonalenie nauczycieli 2 000,00 zł dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 186 200,00 zł dział 801 rozdział 80150 specjalna organizacja nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 508 000,00 zł dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna 192 300,00 zł dział 926 rozdział 92601 utrzymanie boisk typu ORLIK 30 000, 00 zł

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 20:44

8. Program profilaktyczno- wychowawczy

Program profilaktyczno- wychowawczy

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:28

9. Wicedyrektor

Wicedyrektor

Wicedyrektor: mgr Ewa Paniczyk- Litwinowicz

Utworzony: 2010-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 22:46

10. Dyrektor

Dyrektor Szkoły

Dyrektor: mgr Karina Pacułt

Utworzony: 2010-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 22:42

11. Sekretariat

Godziny otwarcia sekretariatu:

Sekretarz szkoły: Renata Grzesiczek Weronika Pytel Godziny urzędowania sekretariatu Poniedziałek 7:30 do 15:30 Wtorek 7:30 do 16:00 Środa 7:30 do 15:30 Czwartek 7:30 do 15:30 Piątek 7:30 do 15:00 Przyjmowanie skarg i wniosków codziennie od 8:00 do 14:00 oraz podczas konsultacji w I poniedziałek miesiąca od 17:00 do 18:00 Adres do korespondencji Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki Ul. Wojska Polskiego 8 47-400 Racibórz ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL....

Utworzony: 2010-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 22:31

12. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Świetlica szkolna otwarta od 650 do 1530 0 Godziny urzędowania sekretariatu: Poniedziałek 7:30 do 15:30 Wtorek 7:30 do 16:00 Środa 7:30 do 15:30 Czwartek 7:30 do 15:30 Piątek 7:30 do 15:00 Konsultacje odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca od 17:00 do 18:00

Utworzony: 2010-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 22:20

13. Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki

Utworzony: 2017-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 22:17

14. Zamówienia 2010

Wykonanie robót remontowo - budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu

Wykonanie robót remontowo - budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu

Utworzony: 2010-06-08 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 22:07

15. Regulamin Zamówień Publicznych 2020

Regulamin Zamówień Publicznych 2020

Utworzony: 2020-08-20 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 21:58

16. Plan finansowy

Plan finansowy na rok 2020

80101- Szkoła podstawowa - 3.428.332,00 80150- Szkoła podstawowa - specjalna organizacja nauki- 359.600,00 80148- stołówka przy Szkole podstawowej nr 1 - 176.200,00 85401- świetlica przy Szkole Podstawowej - 182.700,00 92601- ORLIK- 30.000,00

Utworzony: 2020-08-20 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 21:44

17. Strona główna

Witamy!

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Księdza Stefana Pieczki w Raciborzu

Utworzony: 2010-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-09 12:12

18. Plan finansowy

Plan finansowy na rok 2018

80101- Szkoła podstawowa - 2.379.500,00 80150- Szkoła podstawowa - specjalna organizacja nauki- 109.000,00 80110- oddziały gimnazjalne- 1.775.000,00 80148- stołówka przy Szkole podstawowej - 324.000,00 85401- świetlica przy Szkole Podstawowej - 127.000,00 92601- ORLIK- 60.000,00

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 18:34

19. Plan finansowy

Plan finansowy na rok 2017

Rozdz. 80101 - 1.798.500 zł Szkoła Podstawowa Rozdz. 80150 - 90.000 zł specjalna organizacja nauki -Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki Rozdz.80113- 2.000 zł dowozenie uczniów do szkoły Rozdz. 80148- 236.000 zł stołówka przy Szkole Podstawowej nr 4 Rozdz. 85401- 117,810 zł świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4 Rozdz. 80195- 47.297 zł "Janka i Honza- ekologiczni badacze"- projekt unijny Euroregionu Silesia realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 IN...

Utworzony: 2017-03-06 | Zmodyfikowany: 2017-03-06 06:32

20. Zasady używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz.

Zasady używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu ...

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2016-09-01 18:33