Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sekretariat

Godziny otwarcia sekretariatu:

Sekretarz szkoły: Renata Grzesiczek Alicja Biedroń Godziny urzędowania sekretariatu Poniedziałek 7:00 do 15:30 Wtorek 7:00 do 16:00 Środa 7:00 do 15:30 Czwartek 7:00 do 15:30 Piątek 7: 00 do 15:00 Przyjmowanie skarg i wniosków codziennie od 8:00 do 14: 00 oraz podczas konsultacji godzin dostepności. Adres do korespondencji Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki Ul. Wojska Polskiego 8 47-400 Racibórz ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. KASPROWICZA 4 47-400 ...

Utworzony: 2010-03-11 | Zmodyfikowany: 2023-02-13 15:50

2. Wicedyrektor

Wicedyrektor

Wicedyrektor: mgr Zuzanna Bednarska

Utworzony: 2010-03-11 | Zmodyfikowany: 2023-02-13 15:46

3. Dyrektor

Dyrektor Szkoły

Dyrektor: mgr Marzena Niżborska

Utworzony: 2010-03-11 | Zmodyfikowany: 2023-02-13 15:43

4. Cyberbezpieczeństwo

Informacje ogólne.

Utworzony: 2022-07-20 | Zmodyfikowany: 2022-07-20 22:49

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2022-03-09 | Zmodyfikowany: 2022-03-09 18:39

6. Regulamin Zamówień Publicznych

Regulamin Zamówień Publicznych

Utworzony: 2020-08-20 | Zmodyfikowany: 2022-03-01 13:39

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: D...

Utworzony: 2022-02-28 | Zmodyfikowany: 2022-02-28 14:29

8. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: D...

Utworzony: 2022-02-28 | Zmodyfikowany: 2022-02-28 13:54

9. INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Utworzony: 2022-02-28 | Zmodyfikowany: 2022-02-28 13:00

10. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)

Odpowiedzi na zadane pytania

Utworzony: 2022-02-21 | Zmodyfikowany: 2022-02-21 11:55

11. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)

Utworzony: 2022-02-17 | Zmodyfikowany: 2022-02-18 08:14

12. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Utworzony: 2022-02-17 | Zmodyfikowany: 2022-02-17 12:30

13. Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki

Utworzony: 2017-03-19 | Zmodyfikowany: 2022-02-17 09:43

14. Plany finansowe

Plan finansowy na rok 2022

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa- 4.227.809,00 zł dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów- 1. 000,00 zł dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne- 72. 00,00 zł dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna- 184. 100,00 zł 92601 utrzymanie boisk typu ORLIK- 25.000, 00 zł 80101 Projekt Wysoka Jakość Edukacji w Mieście Racibórz- 197. 302,00 zł 80101 Budowa Placu Zabaw SP4 na ul. Kasprowicza 4 - 250.000,00 zł

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2022-02-05 16:43

15. Plan finansowy

Plan finansowy na rok 2022

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa- 4.227.809,00 zł dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów- 1. 000,00 zł dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne- 72. 00,00 zł dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna- 184. 100,00 zł 92601 utrzymanie boisk typu ORLIK- 25.000, 00 zł 80101 Projekt Wysoka Jakość Edukacji w Mieście Racibórz- 197. 302,00 zł 80101 Budowa Placu Zabaw SP4 na ul. Kasprowicza 4 - 250.000,00 zł

Utworzony: 2022-02-05 | Zmodyfikowany: 2022-02-05 16:24

16. Program profilaktyczno- wychowawczy

Program profilaktyczno- wychowawczy

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2022-02-04 14:14

17. Deklaracja dostępności

Deklaracja dotępności

Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. księdza Stefana Pieczki mieści się w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 4 w Raciborzu. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz cztery wejścia boczne. Wejście od boiska posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na I piętrze, na parterze przy wejściu głównym znajduje się stolik do obsługi osób niepe...

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 20:15

18. RODO- klauzula do zapoznania się

RODO

Utworzony: 2021-04-20 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 14:39

19. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Racibo...

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 22:07

20. Schemat przepływu informacji

Schemat przepływu informacji w SP4

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 21:59