Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-02-13 15:50
Dział: Administracja » Sekretariat
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny otwarcia sekretariatu:
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2023-02-13 15:50
Dział: Administracja » Sekretariat
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny otwarcia sekretariatu:
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2023-02-13 15:47
Dział: Administracja » Wicedyrektor
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wicedyrektor
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2023-02-13 15:45
Dział: Administracja » Dyrektor
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Szkoły
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-07-20 22:49
Dział: Cyberbezpieczeństwo » Cyberbezpieczeństwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne.
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-07-20 22:49
Dział: Cyberbezpieczeństwo » Cyberbezpieczeństwo
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje ogólne.
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-03-09 18:39
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-03-09 18:38
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-03-01 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Zamówień Publicznych
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-03-01 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Zamówień Publicznych
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierzam przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-28 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierzam przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-21 12:04
Dział: Prawo » Regulamin szkoły
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-21 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 » Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-21 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 » Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-18 08:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 » Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 » Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 » Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację warunków zamówienia (SWZ)
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Regulamin Zamówień Publicznych 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Zamówień Publicznych 2020
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 09:45
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-17 09:44
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-05 16:44
Dział: Inne » Plany finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan finansowy na rok 2022
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak
Data: 2022-02-05 16:37
Dział: Inne » Plany finansowe » Plan finansowy
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan finansowy na rok 2022
Wykonanie: Marzenna Mruk-Otulak