artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH