artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2020

80101- Szkoła podstawowa - 3.428.332,00

80150- Szkoła podstawowa - specjalna organizacja nauki- 359.600,00

80148- stołówka przy Szkole podstawowej  nr 1 - 176.200,00

85401- świetlica przy Szkole Podstawowej - 182.700,00

92601- ORLIK- 30.000,00

Dostępne kategorie:
Plan finansowy