artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2018

80101- Szkoła podstawowa - 2.379.500,00

80150- Szkoła podstawowa - specjalna organizacja nauki- 109.000,00

80110- oddziały gimnazjalne- 1.775.000,00

80148- stołówka przy Szkole podstawowej - 324.000,00

85401- świetlica przy Szkole Podstawowej - 127.000,00

92601- ORLIK- 60.000,00

Dostępne kategorie:
Plan finansowy