artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2017

 Rozdz. 80101 - 1.798.500 zł

Szkoła Podstawowa 

Rozdz. 80150 - 90.000 zł  specjalna organizacja nauki -Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki

Rozdz.80113- 2.000 zł dowozenie uczniów do szkoły

Rozdz. 80148- 236.000 zł stołówka przy Szkole Podstawowej nr 4

Rozdz. 85401- 117,810 zł świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4

Rozdz. 80195- 47.297 zł "Janka i Honza- ekologiczni badacze"- projekt unijny Euroregionu Silesia realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czesko-Polska.

 

Dostępne kategorie:
Plan finansowy