artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2021

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa 3 674 950,00 zł

dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów 2 000,00 zł

dział 801 rozdział 80146 doskonalenie nauczycieli 2 000,00 zł

dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 186 200,00 zł

dział 801 rozdział 80150 specjalna organizacja nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 508 000,00 zł

dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna 192 300,00 zł

dział 926 rozdział 92601 utrzymanie boisk typu ORLIK 30 000, 00 zł

 

artykuł nr 2

Plan finansowy na rok 2020

80101- Szkoła podstawowa - 3.428.332,00

80150- Szkoła podstawowa - specjalna organizacja nauki- 359.600,00

80148- stołówka przy Szkole podstawowej  nr 1 - 176.200,00

85401- świetlica przy Szkole Podstawowej - 182.700,00

92601- ORLIK- 30.000,00

artykuł nr 3

Plan finansowy na rok 2018

80101- Szkoła podstawowa - 2.379.500,00

80150- Szkoła podstawowa - specjalna organizacja nauki- 109.000,00

80110- oddziały gimnazjalne- 1.775.000,00

80148- stołówka przy Szkole podstawowej - 324.000,00

85401- świetlica przy Szkole Podstawowej - 127.000,00

92601- ORLIK- 60.000,00

artykuł nr 4

Plan finansowy na rok 2017

 Rozdz. 80101 - 1.798.500 zł

Szkoła Podstawowa 

Rozdz. 80150 - 90.000 zł  specjalna organizacja nauki -Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki

Rozdz.80113- 2.000 zł dowozenie uczniów do szkoły

Rozdz. 80148- 236.000 zł stołówka przy Szkole Podstawowej nr 4

Rozdz. 85401- 117,810 zł świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4

Rozdz. 80195- 47.297 zł "Janka i Honza- ekologiczni badacze"- projekt unijny Euroregionu Silesia realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czesko-Polska.

 

artykuł nr 5

Plan finansowy na rok 2014

  1. Szkoła - 1.833.800 zł
  2. Stołówka- 160.500 zł
  3. Dowożenie uczniów- 1.500 zł
  4. Świetlica-  52.700 zł
  5. Projekt "Janek i Honza potrafią ratować"- 16.977 zł
  6. Akcja "Zima w mieście"-  1.089 zł
  7. Nauka pływania w klasach I-III-  26.000 zł
Dostępne kategorie:
Plan finansowy