artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2022

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa- 4.227.809,00 zł

dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów- 1. 000,00 zł

dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne- 72. 00,00 zł

dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna- 184. 100,00 zł

92601 utrzymanie boisk typu ORLIK- 25.000, 00 zł

80101 Projekt Wysoka Jakość Edukacji w Mieście Racibórz- 197. 302,00 zł

80101 Budowa Placu Zabaw SP4 na ul. Kasprowicza 4 - 250.000,00 zł

Dostępne podkategorie:
Plan finansowy