artykuł nr 1

Plan finansowy na rok 2021

dział 801 rozdział 80101 szkoła podstawowa 3 674 950,00 zł

dział 801 rozdział 80113 dowożenie uczniów 2 000,00 zł

dział 801 rozdział 80146 doskonalenie nauczycieli 2 000,00 zł

dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 186 200,00 zł

dział 801 rozdział 80150 specjalna organizacja nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 508 000,00 zł

dział 854 rozdział 85101 świetlica szkolna 192 300,00 zł

dział 926 rozdział 92601 utrzymanie boisk typu ORLIK 30 000, 00 zł

 

Dostępne podkategorie:
Plan finansowy