artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH

obrazek
artykuł nr 2

Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

obrazek