artykuł nr 1

Deklaracja dotępności

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. księdza Stefana Pieczki mieści się w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 4 w Raciborzu.

Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz cztery wejścia boczne.

Wejście od boiska posiada podjazd dla niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na I piętrze, na parterze przy wejściu głównym znajduje się stolik do obsługi osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.

Świetlica i punkt wydawania posiłków znajdują się na parterze.

Przed terenem szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Do szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem i psem asystującym.

 

 

Dostępność cyfrowa

Strona posiada podwyższony kontrast, skalę szarości, możliwość powiększania wielkości liter.

 

Brak:

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.