artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki  w Raciborzu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki  w Raciborzu

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /SP4Raciborz/domyslna